Кога работникът и кога работодателят имат право сами да определят времето на ползване на платен годишен отпуск


Може би почти всичко е казано за ползването на платения годишен отпуск и различните особености в този правен режим.

Но след новата Заповед РД-01-856/ 19.10.2021 година на министъра на здравеопазването и въведеното изискване за „зелен сертификат“, за ваксинация, преболедуване или отрицателен антигенен тест, който трябва да притежават някои категории работници и служители, може би не е излишно да бъде направен коментар за възможностите, дадени на всяка от страните по трудово правоотношение да поиска и ползва платен годишен отпуск, включително и да бъдат очертани случаите, когато отпускът може да се предостави, без да е бил поискан.

Влез и прочети до края! 

Наш гост-автор е Теодора Дичава


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация