Кога не се подава Декл. обр. 1 за лице, осигурено на повече от едно основание по чл. 4 от КСО когато на едно от основанията осигур. вноски са внесени върху макс. ОД

Винаги е важно да се вглеждаме в детайлите.
 

Осигурителният доход на лице по чл.4 ал. 1 от КСО / на трудов договор/ от 01 до 15 февруари е бил 3000 лв. / МАХ ОД/ Същия месец получава и доход от извънтрудово правоотношение за 27 и 28 февруари в размер на 1000 лв.
 

Въпрос:

Попълва ли възложителят Декл. обр. 1 за лицето с вид осигурен 14 за месец февруари?

Влез в ZnamKak.com  и прочети!

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация