Качествени характеристики на финансовата информация от счетоводните отчети

Целта на счетоводството е да обобщи информацията за стопанската дейност на бизнеса и под формата на отчет да я представи на ползвателите. С други думи, счетоводството не е нищо повече от информационна система.

Отчетите с общо предназначение имат за цел да задоволят нуждата от информация на потребители, външни за предприятието. В тази връзка към признаването, оценяването и представянето на елементите на финансовите отчети – активи, пасиви, приходи и разходи, се предявяват определени изисквания, които трябва да се спазват. Всички тези изисквания представляват приложимите счетоводни стандарти, според които се изготвят финансовите отчети. За да е полезна обаче финансовата информация, от нея се изисква да притежава определени качествени характеристики.

Влез и прочети кои са те в статията на Теодор Тодоров! 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация