Как следва да се изчислят дните на новия отпуск по чл. 164в от КТ, когато се ползва на части ?

Новият отпуск за бащата по чл. 164в от КТ е в размер на два месеца и може да се ползва наведнъж или на части. Според чл. 46ж, ал. 2 НРВПО отпускът по чл. 164в КТ се заявява и ползва в календарни дни.

Тези разпоредби пораждат някои трудности, когато бащата реши да го използва на части.

Защо се получава така ? Ето един прост пример:
Ако молбата за отпуск е от 01.10 до 31.10 – това е един календарен месец. Но ако лицето заяви желанието си за ползване на този вид отпуск от понеделник до петък - календарните почивни дни, заедно със събота и неделя, биха станали много повече.

 

Вижте какво обобщихме по въпроса в тази статия.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Майчинство