Как да разграничаваме хората с увреждания към коя група спадат- към тази с квотите по ЗХУ, или по член 315 от КТ?

Съгласно Закона за хората с увреждания, работодателят следва да назначи работници и служители с трайни увреждания съгласно квота според изискванията на чл. 38, ал. 1 от закона. 

Работните места по чл. 315 КТ не се вземат предвид при определяне на квотата.Това означава, че квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ следва да се разграничава от принципа на трудоустрояване по чл. 315 от КТ -  За сравнение съгл. отменения Закон за интеграция на хората с увреждания  от общия брой на работните места по чл. 315, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят определяше не по-малко от половината за хора с трайни увреждания (отм. чл. 27. (1))

Как да разграничаваме хората с увреждания към коя група спадат - към тази с квотите по ЗХУ, или по член 315 от КТ?

Вижте по-важните различия, които обобщихме:

За да може да прочетеш всички статии по въпроса, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация