Как да изчислим размера на основния платен годишен отпуск при работа по трудов договор за 2 часа на ден ?

Как следва да се изчисли размерът на основния платен годишен отпуск, когато лицето е назначено с работно време 2 часа на ден ?
 

Въпросът има две измерения:

  • Как се определя правото на платен годишен отпуск при непълно работно време?
  • Каква е продължителността на часовете, съдържащи се в един ден платен годишен отпуск за работещите на непълно работно време?

В нормативните разпоредби отговорът не е посочен ясно и конкретно и затова има различни решения. Най-често при неговото задаване в страницата на МТСП отговорят така : Точните изчисления се извършват от работодателя.

 

Чакаме те в Znamkak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация