Как да изчислим базата на възнаграждението за платен годишен отпуск

В тази статия сме обобщили:

  • Кои са нормативите, които регламентират как се изчислява възнаграждението за платения годишен отпуск?
  • Какво се включва в базата за изчисляването на полагащото се трудово възнаграждение по време на отпуск?
  • Пример за формиране на среднодневното брутно трудово възнаграждение;
  • Как следва да се изчисли полагаемият отпуск след майчинство, когато базата е по-малка от МРЗ?
  • Кога добавката по чл. 21 от НСОРЗ  коригира базата, от която се изчислява възнаграждението за платения годишен отпуск?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация