Какво трябва да знаем за апорта

От тази статия ще научиш:

- Какво представлява апортът

- Как следва да се осчетоводи от гледна точка на

  • От гледна точка на дружеството, в което се апортира
     
  • От гледна точка на съдружник – юридическо лице

- Какви са данъчните му аспекти

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация