Какво сме приготвили юли

 


04 юли, вторник: Ред за ползване на полагаем отпуск. Възможности за предоставяне на неизползван отпуск от работодателя.

 

В две поредни срещи ще разговаряме за

Разпределение на печалбата и изплащане на дивиденти в ООД и АД – актуални търговскоправни проблеми и практически съвети

  • 11 юли, вторник: Първа част: Разпределение на печалбата
  • 18 юли, вторник: Втора част: Рискове и усложнения при изплащане на дивиденти

 

Участието за всички абонати на ZnamKak.com е безплатно. 

Влез и прочети подробности! За да се регистрирате, трябва да сте влезли в ZnamKak.com с Вашето потребителско име.

04 юли, вторник: Ред за ползване на полагаем отпуск. Възможности за предоставяне на неизползван отпуск от работодателя.

Гост: Теодора Дичева. Начало: 14:00 За регистрация ТУК

 

В две поредни срещи ще разговряме с доц. д-р Николай Колев за

Разпределение на печалбата и изплащане на дивиденти в ООД и АД – актуални търговскоправни проблеми и практически съвети

 

11 юли, вторник:  Първа част: Разпределение на печалбата

Начало: 14:00  За регистрация ТУК

1. Какви са условията за разпределение на печалбата?

• Съставяне на годишни финансови документи и задължителен одит
• Процедура за одобряване на годишните финансови документи от общото събрание

2. Какви са сроковете и особеностите при обявяване на годишните финансови документи в търговския регистър?

3. Каква е ролята на Фонд „Резервен“?

4. Какво означава да се разпредели печалбата на принципа за равнопоставено третиране на съдружниците/акционерите?

5. Какви са сроковете за изплащане на дивидентите?

 

18 юли, вторник:  Втора част: Рискове и усложнения при изплащане на дивиденти

 Начало: 14:00  За регистрация ТУК

1. Може ли да бъде атакувано решението за изплащане на дивидент пред съда от съдружник/акционер? Последици от отмяната му.

2. Защо кредитор на дружеството не може да атакува решението за изплащане на дивидент пред съда?

3. Какво да правим с неразпределена печалба от минали години? Какви други източници за разпределение на печалба има?

4. Може ли да разпределим печалбата в хода на счетоводната година?

5. Как се разпределя печалбата при прехвърляне на дялове и акции?

6. Може ли да разпределим печалбата при залог или запор върху дяловете/акциите?

7. Защо е важно вписването в книгата на акционерите?

04 юли, вторник: Ред за ползване на полагаем отпуск. Възможности за предоставяне на неизползван отпуск от работодателя.

Гост: Теодора Дичева. Начало: 14:00 За регистрация ТУК

 

В две поредни срещи ще разговряме с доц. д-р Николай Колев за

Разпределение на печалбата и изплащане на дивиденти в ООД и АД – актуални търговскоправни проблеми и практически съвети

 

11 юли, вторник:  Първа част: Разпределение на печалбата

Начало: 14:00  За регистрация ТУК

1. Какви са условията за разпределение на печалбата?

• Съставяне на годишни финансови документи и задължителен одит
• Процедура за одобряване на годишните финансови документи от общото събрание

2. Какви са сроковете и особеностите при обявяване на годишните финансови документи в търговския регистър?

3. Каква е ролята на Фонд „Резервен“?

4. Какво означава да се разпредели печалбата на принципа за равнопоставено третиране на съдружниците/акционерите?

5. Какви са сроковете за изплащане на дивидентите?

 

18 юли, вторник:  Втора част: Рискове и усложнения при изплащане на дивиденти

 Начало: 14:00  За регистрация ТУК

1. Може ли да бъде атакувано решението за изплащане на дивидент пред съда от съдружник/акционер? Последици от отмяната му.

2. Защо кредитор на дружеството не може да атакува решението за изплащане на дивидент пред съда?

3. Какво да правим с неразпределена печалба от минали години? Какви други източници за разпределение на печалба има?

4. Може ли да разпределим печалбата в хода на счетоводната година?

5. Как се разпределя печалбата при прехвърляне на дялове и акции?

6. Може ли да разпределим печалбата при залог или запор върху дяловете/акциите?

7. Защо е важно вписването в книгата на акционерите?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация