Какво сме приготвили през януари

Януари

13.01. петък: Социални разходи в натура

30.01. понеделник: Промените в Справките по чл. 73 от ЗДДФЛ.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация