Какво сме приготвили през октомври

06.10.2023  Киберсигурност в счетоводството - практически аспекти 2 част


ПРОГРАМА

1.Най-добрите практики от ISO 27001:2022 и Наредбата за минимални изисквания - онези проверки които трябва да направите веднага. - лектор: Мирослав Митев

2. 10+ техники за да имате защитена поща, работна среда и данни - Всичко това може да направите и сами - лектор: Ясен Танев

3. Рискове при банкови операции - лектор:Павел Георгиев

4. Киберзастраховането - по-добра дисциплина, услуга с гарантирана помощ и намален риск. Винаги може и още повече - лектор: Кирил Григоров

ЛЕКТОРИ

Ясен Танев
Д-р Мирослав Митев
Павел Георгиев
Кирил Григоров
Начало: 13:30.
Продължителност: до 16:00  

Регистрация ТУК

 

19.10.2023 Дружество с променлив капитал

гост- лектор доц. д-р Николай Колев

Регистрация ТУК

 

Участието за всички абонати на ZnamKak.com е безплатно. 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация