Какво сме приготвили през март

Март

09.03 Промени в Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ

16.03 Дерегистрация по ЗДДС

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация