Интерфейс, улесняващ доставката – критерии за определяне

Съгласно чл.14а ЗДДС, ал. 1:

“Електронен интерфейс е устройство или програма, която позволява комуникация между две независими системи или система и краен получател и може да включва уебсайт, портал, платформа, интерфейс за приложни програми и други подобни средства.”

Ако спрем с четенето до тук, оставаме с убеждението, че който и да е сайт е електронен интерфейс, улесняващ доставката. Но, нещата не са съвсем такива.

Вижте защо в статията на Теодор Тодоров


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация