Има ли право работодателят да предостави ваучери пропорционално според отработените часове?

През 2022г. необлагаемата месечна сума за ваучери на храна е до 200 лв. на месец на служител. 

Има ли право работодателят да предостави ваучери пропорционално според отработените часове и техният размер да е различен за лицата, работещи на непълен работен ден?

Във връзка с текучеството на персонала и неспазване на предизвестията при прекратяване на трудовите договори, работодателят може ли да вземе писмено решение да не предоставя ваучери за храна през първия и последен месец от трудово-правните отношения?

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация