Има ли законов срок, в който работодателят няма право да разкрие отново щатна бройка, когато е съкратил щата или намалил обема на работата си?

Има ли законов срок, в който работодателят няма право да разкрие отново щатна бройка, когато е съкратил щата или намалил обема на работата си?

За да се отговори на този въпрос следва да се направи преценка: съкращаването на щата и намаляването на обема на работа води ли до прекратяване на трудов договор на работник или служител, защото само уволнението на работник или служител подлежи на съдебен контрол.

 

Влез и прочети целия обстоен анализ по темата!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация