Изчисляване на полагаемия отпуск когато лицето придобива това право през годината

В тази статия ще научите:
1. Може ли лицето да  ползва платен годишен отпуск, при условие, че няма 8 /осем/ месеца трудов стаж?

2. Как се изчислява полагемият отпуск когато лицето придобие това право през годината?

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация