Изчисляване на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане при болничен лист, издаден в чужбина

В тази статия  на нашия гост автор Вержиния Заркова ще прочетете:

  • Как се изчисляват паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане при болничен лист, издаден в чужбина ?
  • Защо са особени случаите, в които през посочените периоди лицата имат смесен осигуретелен стаж - в България и държава членка на ЕС или в страна, с която РБ има сключен двустранен договор за социална сигурност или пък са работили в трета страна ?
     
  • Как става изчисляването на паричното обезщетение при смесен осигурителен стаж в България и държава членка на ЕС ?
     
  • Кое е специфичното при изчисляване на паричното обезщетение при смесен осигурителен стаж в България и държава , с която РБ има сключен двустранен договор ?
  • Какво трябва да знаем при изчисляването на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност или раждане, настъпили в трета страна, с която РБ няма сключена спогодба за социална сигурност ?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация