Изчисляване на обезщетението по чл. 220 от Кодекса на труда (за неспазено предизвестие)

В тази статия сме обобщили:

  • Кога се дължи обезщетение по чл. 220 от КТ ?
  • Как се изчислява ?
     
  • Какво включва базата за неговото изчисление ?
     
  • Може ли обезщетението за неспазено предизвестие да се удържи от последното възнаграждение на лицето ?

 

Ще намериш пример за практическо изчисление на обезщетението

Без излишни приказки и сложни изречения.

Влез и прочети!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация