Използване на лек автомобил за управленски и лични цели

Дружество притежава лек автомобил, закупен от лизингова компания чрез финансов лизинг. Автомобилът се ползва както за управленски цели, така и за лични цели. Същият е лек, с пет места и дружеството не ползва данъчен кредит.

1. Необходимо ли е експлоатационните разходи, освен с първични счетоводни документи, да се документират допълнително с вътрешен за предприятието документ, чрез който да се установяват изминати километри или часове на използване на автомобила за лични и служебни цели, при положение, че се прилага метода 50:50?

2. Необходимо ли е да се води пътна книжка и пътен лист?

3. Признават ли се разходи за амортизация на автомобила и лихви по лизингови вноски ?

4. Признават ли се разходи за каско, гражданска отговорност и винетка?

 

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация