Изключения за корекции на ползван данъчен кредит при брак и унищожаване на стоки

С измененията в чл.79 и чл.80 ЗДДС, в сила от 01.01.2024, се отстраняват несъответствия на българското законодателство с практиката на СЕС и Директива 2006/112/ЕО по отношение на корекция на данъчен кредит при бракуване на стоки.

В Решение на СЕС по дело С-127/22 БТК са постановени правилата за коригиране на първоначално приспаднат данъчен кредит в хипотезата на унищожаване/бракуване на активи.

Прочетете за какво става въпрос. Има и пример.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация