Изискуемост на ДДС при продажба на недвижим имот

Здравейте !

Въпросът ми е свързан с продажба на недвижим имот- като стока. Фирмата се занимава със строителство на недвижими имоти имоти.
В случая- при сделка с имот ще се издава Нотариален акт , преди да е издаден Акт 15 и Акт 16 от Общината.
Има едно авансово плащане по предварителен договор.- за което има плащане и издадена фактура.
Второ плащане което е уговорено с ипотека от банка непосредствено след издаване на Нотариален акт за покупко-продажба.
Т.е издаването на НА предхожда издаване на Акт 16 както и трета и четвърта / окончателна / вноска по Предварителния договор.


Въпросът -Кога е изискуем данък ДДС- при изповядване на сделката/ на цялата продажна цена /  с подписване на Нотариалния акт или с направените етапни плащания- вкл. трета вноска - на Акт 15 и четвърта - на Акт 16.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация