Изисквания за оповестявания в приложението на годишния финансов отчет, според изискванията на националните счетоводни стандарти, приложими в България

В края на финансовата година започва периодът на т.нар. годишно счетоводно приключване. Общо взето, счетоводителите умеем да правим ОПР, много стриктно си изготвяме данъчните декларации, справяме се някак с балансирането на активите и пасивите, попълваме си горе-долу отчета за собствения капитал. Не стоят така обаче нещата, когато се стигне до приложението към финансовия отчет.

Какви са изискванията за оповестяване в приложението на годишния финансов отчет може да прочетеш  в статията на  Теодор Тодоров 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация