Изисквания за доказване на ВОД в сила от 01.01.2020 г. или дойде ли краят на приложението на нулева ставка при ВОД ?

Между промените в ЗДДС, “по терлици, тихичко и без много шум и разяснения” се промъкна и влезе в сила и една фундаментална промяна. Промяната е в чл. 53 (2) и касае документите, удостоверяващи извършването на ВОД и съответно даващи право на доставчика по ВОД да приложи нулева ставка на данъка.

Какви са изискванията за доказване на ВОД в сила от 01.01.2020 г. или дойде ли краят на приложението на нулева ставка при ВОД ?

Влез в ZnamKak.com и прочети! Гост-автор: Теодор Тодоров


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация