Издаване на Протокол по чл. 117 при получаване на услуги, които са облагаеми с нулева ставка

Българско дружество,  регистрирано по ЗДДС ,извършва износ на стоки от България до трета страна. Във връзка с тази сделка е наело дружество от ЕС / Румъния/, да осъществи превоза на стоки до клиента си. Стоките се превозват от румънския превоздвач от България до третата страна. Превозвачът издава на българското дружество инвойс, в който не е начислил ДДС.

Следва ли българското дружество  да издаде Протокол по чл. 117 ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация