Издаване на нова трудова книжка, продължение на трудова книжка, възстановяване на изгубена трудова книжка

Съгласно чл. 348 ал. 1 от КТ, работникът или служителят при постъпване на работа е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка. Работодателят, след като вземе необходимите данни я връща на работника или служителя.

В тази статия сме обобщили :

- издаване на трудова книжка за първи път

- особености при издаване на трудова книжка продължение

- процедура по възстановяване на изгубена трудова книжка

 

 Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

Влез в ZnamKak.com! За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация