Здравно осигуряване по време на неплатен отпуск, зачетен за осиг. стаж

Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.

В тази статия сме обобщили най-важното по въпроса, кой и кога дължи здравни осигуровки по време на неплатен отпуск, зачетен за осиг. стаж.

 

Влез и прочети !

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация