Здравно осигуряване на СОЛ, пенсионер, получаващо доход по граждански договор

Пенсионер, СОЛ (упражняващ свободна професия) получава  възнаграждение за работа по извънтрудово правоотношение за месец под минималната работна заплата за страната, след намаляване на нормативно признатите разходи.

Въпросът е:

 - Подлежи ли на задължително здравно осигуряване и за чия сметка са осигуровките ?

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Самоосигуряващо се лице