Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск при пенсионер

  • Служител, назначен по трудово правоотношение, е пенсионер по болест. Излиза в неплатен отпуск. Следва ли да се заплащат здравни осигуровки за времето на неплатения отпуск?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация