Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск при втори трудов договор

  • Служител излиза в неплатен отпуск и започва работа по втори трудов договор. След като е осигурен здравно по втория трудов договор, дължи ли здравни осигуровки и по първия?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация