Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск и временна нетрудоспособност при договори за допълнителна работа

Фирма има сключени трудови договори по чл. 111 от Кодекса на труда с лица за извършване на допълнителна работа, извън установеното работно време по основните им трудови правоотношения с други работодатели. През календарната година тези лица ползват неплатен отпуск по тяхно желание за повече от 30 работни дни, през който са осигурени за всички осигурени социални рискове от основния работодател.

В тази статия сме обобщили:

  • Дължат ли се здравноосигурителни вноски от втория работодател за времето, през което наетото от него лице ползва неплатен отпуск ?
  • Дължи ли се здравноосигурителна вноска за периода на временната неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО, при условие че лицето е осигурено на това основание при основния си работодател? 

 

Чакаме те в ZnamKak.com! 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация