За равнението на едно ОПР

Ако сте колеги, които изготвят по няколко пъти в месеца ОПР и имат зад гърба си достатъчно годишни приключвания, този материал вероятно не е за Вас.  Този материал обаче е за всички останали, които се чудят как да си равнят отчета и къде какво да “бутнат” и когато го “бутнат” у тях остава голяма доза несигурност, че не са прави.

Отчетът за приходите и разходите (ОПР) е съставна част от финансовия отчет на предприятието и носи информация за постигнатия резултат – печалба или загуба за определен период от време, най-често година. Можете да го срещнете и под друго име, особено ако сте отваряли или чували за МСФО. Там се нарича “Отчет за дохода”. Названието не е важно. Важна е информацията, която ОПР носи. В него се съпоставят приходите и разходите на предприятието за определен период и се демонстрира как е постигнат финансовия резултат.

 • Какъв е алгоритъмът на работа, за да съставим правилно ОПР- то?
 • Как една счетоводна статия може да рефлектира в ОПР и дали не води до двойно отразяване, а понякога и до неотразяване изобщо на дадена сума?
 • Каква е ролята на перата:
  • “Балансова стойност на продадени активи”,
  • “Разходи за придобиване на активи по стопански начин”
  • “Намаление на запасите от продукция и незавършено производство”
  • “Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство”

гост-автор: Теодор Тодоров

 Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

Влез в ZnamKak.com! За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация