За приложението на намалената ДДС ставка за ресторантьорски и кетъринг услуги

През 2020 година законодателят предвиди и ресторантьорските и кетъринг услуги да се облагат с по-нисък данък върху добавената стойност (засега до 31.12.2021г.)

При този вид доставки в практиката възникнаха някои въпроси относно обхвата - за кои точно  ресторантьорски и кетъринг услуги ставката от 9 % е приложима.

Пример за това са заведенията и обектите за бързо хранене, в които се приготвя храна и се предава на клиентите най-често за консумация в къщи.

Следва ли при този вид доставка да се приложи намалената ставка от 9% ? Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация