За някои често срещани казуси във вътреобщностната търговия- част първа

гост-автор:Теодор Тодоров

В практиката се срещат някои казуси, които пораждат известни въпроси по отношение третирането им за целите на ДДС. Настоящият материал разглежда един  казус, който в различни вариации е честа тема на обсъждане.

Казус : Българско дружество произвежда метални отливки. Капацитетът му не е голям, но към продукцията му проявява интерес дружество от ЕС, примерно от Великобритания. Английското дружество се занимава с търговия на офис мебели. След посещение на място в България, англичаните са доволни от качеството и цената на отливките и декларират, че желаят да установят трайна връзка с българското дружество. Плановете им са българското дружество да прави отливки за крака на офис мебели.

Възнамеряват да поръчват периодично и постоянно такова количество отливки, че да осигурят 85%-95% процента заетост на капацитета на българското дружество. Имат обаче следното изискване: След изработката, отливките на краката за мебели да се транспортират до друго българско дружество, което ще ги окомплектова със седалки и облегалки, които самото то произвежда, и готовите офис мебели ще бъдат изпращани от второто българско дружество за Великобритания. Работата по поръчката на английското дружество би осигурила на второто българско дружество съществена заетост на капацитета му. Двете български дружества са независими едно от друго, нямат никакви договорки помежду си и не са свързани лица. И на двете дружества ще плаща директно дружеството от Великобритания.

Този казус не би представлявал интерес, ако отливките на българското дружество се транспортираха директно към Великобритания. В този случай за българското дружество би възникнал ВОД, за който то щеше да издаде фактура с 0% ДДС, да се снабди с транспортните документи или необходимото потвърждение, че стоките са пристигнали до английското дружество на територията на Великобритания и нямаше да има никакви проблеми.

Проблемът за него обаче възниква с преместването на стоките на територията на България. .....

 

Целият материал е достъпен за абонати на ZnamKak.com.

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация