За някои често срещани казуси във вътреобщностната търговия- част втора

Казус: Българско дружество купува в страна членка на ЕС, примерно Италия, стока произведена от тамошно (италианско) дружество. След покупката стоката не се транспортира в България, а се продава на територията на Италия и директно се транспортира към друго италианско дружество. 

Този казус се среща много често при запитвания, но на практика възникването му е по-скоро индикация за опит за неплащане на ДДС, отколкото за разумно обоснована сделка. Не изглежда разумно сериозен бизнес, дори и малък, да не познава доставчиците (производителите) в собствената си страна и да чака да се появи доставчик от друга страна членка, че да купи от него стока, която на всичко отгоре е с произход собствената му страна.
 

Въпреки това ще разгледаме решението му, защото явно “бизнесът” е много находчив в желанието си да не плаща данъци и понякога изпуска съществени моменти.


Целият материал е достъпен за абонати на ZnamKak.com.

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация