За някои случаи на разлики в първоначалната оценка на ДА и тяхната данъчна амортизируема стойност

 Някак интуитивно приемаме, че когато придобием определен дълготраен актив, то неговата първоначална стойност и данъчната му амортизируема стойност са равни. В действителност, най-често, е точно така. Но.... има и някои изключения.

По-долу, без претенции за изчерпателност, са разгледани някои от тях.

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъци и счетоводство