За някои особености, свързани с обезщетението по чл. 222 ал. 1 от КТ

Съгласно чл. 222, ал. 1 от КТ при

 • уволнение поради закриване на предприятието или на част от него,
 • съкращаване в щата,
 • намаляване обема на работа,
 • спиране на работата за повече от 15 работни дни,
 • при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност,
 • или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност,

работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя.

В тази статия обобщихме някои особености, свързани с това обезщетение.

 • В кои случаи работникът има право на това обезщетение.
 • Осигуровки и Данъци
 • Как се изчислява обезщетението и как се отразява в Трудовата книжка?
 • Има ли право на обезщетение когато:
  • лицето работи на втори трудов договор
  • лицето е предоставило болничен лист
  • лицето е започнало работа при друг работодател и е напуснало в рамките на 1 месец

Влез и прочети!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Обезщетения по КТ