За някои особености при документиране и отчитане на доходите на физическите лица

 

В кои случаи данъчно задължените лица по ЗДДФЛ следва да издават касова бележка ?

Какъв документ следва да издават когато не са задължени да издават такава ?

В кои случаи документ по чл. 9 ал. 2 от ЗДДФЛ не се издава ?

Има ли изключения в попъването на реквизитите на документа ?

+ Примери

Влез и прочети! За да си сигурен, че не пропускаш нещо, защото от началото на 2021 има промени  във връзка документирането и отчитането на доходите. 

 

 

 

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация