За някои необмислени последствия при електронната търговия

Фактическа обстановка: Собственик (и управител) на българско дружество купува през електронен магазин компютър, необходим за дейността на дружеството. Плащането е направено през дружествената сметка, но в електронния магазин управителят е регистриран като физическо лице и през този профил е направена поръчката. Компютърът пристига, придружаван от инвойс, в който като купувач е посочено физическото лице, управител на дружеството.

Казус: Как да третираме за счетоводни и данъчни цели доставката?

Искаш ли да прочетеш как ? 

Чакаме те в ZnamKak.com  !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация