За някои изключения от общото правило на облагане с ДДС (относно механизма на “обратно начисляване”)

 

За създател на съвременната система на ДДС се счита французина Моурис Льоре (Maurice Lauré), който през 1954 г. въвежда за пръв път данъка във Франция. В България ДДС се въведе през 1994 г. Още през 1954 г.е решено, че механизмът по който ще се реализира облагането ще бъде следният:

1. За всяка доставка, доставчикът начислява ДДС върху продажната цена.

2. Клиентът би трябвало да плати начисленото ДДС от доставчика, като доставчикът е задължен да го преведе в бюджета.

3. Всяко данъчно задължено лице (ДЗЛ) има право на данъчен кредит (ДК) за начисления му ДДС от неговите доставчици, като приспада сумата му от начисленията, които той е направил на свои клиенти и които е задължен да внесе в бюджета.

4. Правото на ДК се реализира през периода, през който е възникнало данъчното събитие или през някой от следващите 12 месеца (според българския ЗДДС), единствено ако стоката/услугата, която е предмет на доставката, се използва за последваща облагаема доставка.

5. Нормално е ДЗЛ да приключват периода с ДДС за внасяне, но понякога приключват и на възстановяване. В такива случаи ДЗЛ имат прав да приспаднат дължимия им ДДС от задълженията си за следващите два месеца (според българския ЗДДС).

6. Ако и след този период ДЗЛ все още има ефективно да възстановява ДДС, след проверка/ревизия бюджетът им го възстановява.

7. Този механизъм се реализира до последната доставка, при която стоката/услугата бъде получена от краен потребител. Тогава бюджетът не възстановява нищо.

Изключения от общото правило

Съществуват случаи на доставки, чието облагане е изключение от общото правило. Тяхното облагане се реализира чрез т.нар.”обратно начисляване” т.е. ДДС не се изисква от доставчика, а от получателя.

.....

На пръв поглед в тази статия се пише за неща, които вече знаеш. Но само на пръв поглед, защото ако я прочетеш докрая със сигурност ще научиш нещо ново и полезно:

  • Кои са изключенията от общото правило ?
  • Защо на  практика в общия случай обратното начисляване обезсмисля съществуването на ДДС?
     
  • Кое е специфичното за всяка една от доставките, за които се прилага обратното начисляване?
     
  • С какъв документ става обратното начисляване и как се отразява в ДДС дневниците?

гост-автор Теодор Тодоров

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход
За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация