За някои изключения от общото правило на облагане с ДДС (относно данъчната основа)

В този материал разгледахме някои изключения от общото правило на облагане с ДДС. Те са свързани с механизма на т.нар.”обратно начисляване”, като дължимият ДДС при тях е изискуем от получателя. В настоящия материал ще разгледаме още няколко изключения от общото правило.

Такива изключения са:
1. Доставка на обща туристическа услуга 

2. Доставка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, антики и колекционерски предмети.

Изключението от общото правило на облагане с ДДС за тези доставки е, че се облага не сумата която се получава от клиента, а казано на счетоводен език, разликата между прихода и разхода по сделката.

В тази статия нашия гост-автор Теодор Тодоров ни обяснява какво е характерното за тези два режима, какви документи се попълват и каква е разликата между тях.

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход
За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данък Добавена стойност