За някои ДДС аспекти при международната търговия

Българско дружество се занимава с външнотърговска дейност (извън ЕС).

Има контакти с различни контрагенти, закупува търсена стока от една страна и я доставя на клиенти в друга. Като вносител в другата страна е винаги конкретният клиент, който има грижата за уреждане на дължимите мита, данъци и такси в собствената си държава.

Дружеството няма собствен транспорт и за целта използва услугите на транспортна компания. За да възстанови извършените разходи за транспорт, дружеството ги включва на отделен ред в издаваните от него фактури по фактически платена от него стойност.

Българското дружество има контрагент в Украйна, който го свързва с клиенти от Турция и Сърбия, които търсят стока намираща се в Казахстан. За предоставената информация, украинският контрагент получава от българското дружество комисионна, изчислена на база реализираните от него количества стока.

 

От тази статия ще разбереш:

1. Дължи ли дружеството ДДС за извършваните доставки извън територията на страната?

2. Има ли право на данъчен кредит за получените доставки, свързани с тази дейност ?

3. Какво е ДДС третирането на транспорта,който обслужва външнотърговската дейност на дружеството ?  

4. Как следва да се отчете комисионната ?

 

Влез и прочети!

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация