За някои аспекти при отграничаване на разходите за периода от гледна точка на ДДС

Новата година носи началото на годишното приключване на 2019 г. - изготвяне на финансов отчет, независим одит, подаване на статистически отчет и деклариране на облагаемата печалба с ГДД пред НАП. След това ще следва общо събрание, разпределяне на печалба и публикуване на финансов отчет в ТР. С други думи, предстои малко повече от обичайната работа за счетоводителите.

Наред с всички други неща, касаещи този период на годината, за целите на изготвянето на финансовия отчет, се налага да отграничим приходите и разходите към края на годината.

  • Какво означава това по отношение на приходите ?
  • Какво означава това по отношение на разходите?
  • Ще ни създаде ли проблем възможността на чл. 77 ал.2 от ЗДДС, свързана с правото на упражняване на ДК в някой от следващите 12 месеца ?
  •  Какво би се случило, ако не осчетоводим документите и как да си решим проблема ?
     

Прочетете статията на Теодор Тодоров!
 

Влез в ZnamKak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация