За някои аспекти на облагането по ЗДДФЛ

Не само дружествата, а и физическите лица също дължат данъци. Режимът на облагане на физическите лица е уреден в ЗДДФЛ. Настоящият материал има за цел да представи алгоритъм, който да следваме при деклариране и облагане на доходите си по ЗДДФЛ.
 

Алгоритъмът преминава през отговорите на няколко въпроса, разгледани в тази статия. Автор е Теодор Тодоров. Приятно четене!

Влез в ZnamKak.com !

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация