За едно особено вътреобщностно придобиване

Българско дружество купува стока от дружество доставчик, регистриран и установено извън ЕС. Получава invoice и съответно извършва плащане по него. Поръчаната стока обаче пристига от територията на страна членка на ЕС. Дружеството продавач няма регистрация по ДДС в ЕС (или поне не се идентифицира с ДДС номер). Като допълнение, доставчикът може да заяви, че доставката му е при условията на DDP (delivery duty pay).
 

Този казус е достатъчно ясен, но объркванията идват от няколко неща, които надяваме се, са изяснени в  тази статия на Теодор Тодоров

В края на материала ще намерите текстовете на използваните при обосновката нормативи. 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация