За една стара сграда и един апорт

Казус: Физическо лице придобива стара сграда през 2013 г. на стойност 200 000 лв. (във фактурата няма начислено ДДС на основание чл.45,ал.3 от ЗДДС/. През 2019 година апортира сградата в собственото си ЕООД /регистрирано по ДДС преди апорта/, на стойност 1 000 000 лв., съгласно оценка на вещи лица. Фирмата не е извършвала дейност. През 2020 г. решава да продаде сградата.

1. Трябва ли да начисли ДДС при продажбата на сградата, при положение че не е ползвал данъчен кредит /сградата е стара/?

2. Трябва ли да се направи корекция на ползвания данъчен кредит в размер на 500 лв. съгласно чл.79 от ЗДДС относно разходи свързани с апорта на сградата/?

3. Ако сградата се продаде под стойността определена от вещите лица /например 800 000/, фирмата ще излезе на загуба. Паричните средства ще седят по разплащателната сметка тъй като няма печалба, за да се разпредели дивидент. Следва да се намали капиталът, за да получи физическото лице тези 800 000 лв .Трябва ли да декларира сумите от намаляването на капитала ?

 

Чакаме те в ZnamKak.com!

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация