Заплащане на компенсационни вноски след изтичане на срока по чл. 22, ал.3 от ППЗХУ

Законът за хората с увреждания (ЗХУ) създаде едно ново задължение за работодателите – задължението за изпълнение на квоти. Целта на новото задължение е да гарантира заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда заетост. 

Съгласно чл. 38, ал. 6 от ЗХУ, при неизпълнение на задължението по чл. 38, ал. 1 и 5 от ЗХУ работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

 

За да може да прочетеш повече по този въпрос, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация