Закръгляване при определяне на годишния данък за доходи от трудови правоотношения

 

Въпрос:

Работодател следва  до 31-ви януари да изчисли на работник годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения. 

Ако годишната данъчна основа за придобитите от физическото лице облагаеми доходи по трудово правоотношение е в размер 21 927,31 лв., а авансово удържаният данък е в размер на 2 192,15 лв. Съответно дължимият годишен данък е 2 192,73 лв., а разликата е положителна в размер на 0,58 лв.

 

Работодателят следва да :

- удържи от работника 0,58 лв. 

- удържи от работника 1 лв.

- нищо да не удържи

 

В тази статия ще прочетете повече за закръгляването на ДОД върху общата годишна данъчна основа. 

Влез в ZnamKak.com ! За да знаеш повече и да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация