Закръгляване на годишния данък за доходите по трудови правоотношения и отразяването му в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

В тази статия ще прочетете:

  • как следва да се извършва закръглението на ДОД върху общата годишна данъчна основа.
     
  • ще намерите пример за  изчисляване на годишния размер на данъка от работодателя по основното трудово правоотношение
  • ще си отговорите на въпроса как коректно следва да се отрази преизчисленият данък в Справката по чл. 73 ал. 6 ЗДДФЛ

 

Горещо Ви препоръчваме да прочетете тази статия!

Гост-автор: Евгения Попова- данъчен експерт

 

За да може да прочетете цялата статия, трябва да се абонирате или ако вече сте го направили, влезте в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация