Закриване на вземане по съдебен спор с некоректен контрагент

Здравейте!
Бих искала да отправя следното запитване към Тео:
През 2020 г. заведохме гражданско дело чрез съдия-изпълнител към некоректен контрагент, който ни дължи над 25 хлв /измама чрез фишинг атака, но парите стоят блокирани по неговата банкова сметка, след като навременно алармирахме органите на МВР и Прокуратурата/.

 

В отчетите за 2020 г. съм посочила тази сума в разчетна сметка 444 - Вземания по съдебни спорове. През юни 2021 г. спечелихме делото, НО се оказа, че въпросният длъжник имал публични задължения към НАП и други институции в по-големи размери от нашия иск и парите, които стоят блокирани в неговата сметка, ще бъдат пренасочени за покриване задълженията към държавата!!!

Аз как да си закрия този разчет в 2021 г., след като няма да получим парите, т.е. има ли вариант да го осчетоводя като данъчно признат разход и евентуално какви документи трябва да приложа?

Поздрави:
М. Георгиева


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация