Задължителна регистрация при доставки с монтаж и инсталиране (ЧЛ. 97 ОТ ЗДДС)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация